Prosba psa

  • Můj život trvá 10 -15 roků. Každé odloučení od Tebe mi působí smutek. Pamatuj - Ty sis mě pořídil.
  • Dej mi čas, abych pochopil,co ode mě chceš.
  • Důvěřuj mi, nikdy Tě úmyslně nezklamu.
  • Nehněvej se na mě dlouho a za trest mě nezavírej. Ty máš své přátele a zábavu, já mám jen Tebe.
  • Povídej si se mnou. I když Tvým slovům úplně nerozumím, stačí mi, když slyším Tvůj hlas.
  • Uvědom si, že když mě biješ, mohl bych Tě kousnout, ale já to neudělám.
  • Jestli jsem někdy při práci špatný, dělám chyby, nebo jsem líný, uvaž - třeba mi není dobře nebo jsem unavený.
  • Starej se o mě, jsem-li starý, i Ty jednou zestárneš.
  • Buď v mých těžkých chvílích vždycky se mnou.S Tebou je to pro mě všechno lehčí.
  • Až se můj čas naplní, nenech mě trpět. V případě nutnosti skonči mé trápení včas, jen Tě prosím , zůstaň i v téhle chvíli se mnou.

Tvůj chlupatý přítel