ČASTÉ DOTAZY

 • Jak probíhá kremace?

Nejdříve se zvířátko vloží do speciálního vaku a uloží se v chladicím boxu. V termín kremace se vyjme z vaku a vloží se do ekologické rakve, zváží se a proběhne individuální kremace. Při kremaci je v peci zvířátko vždy samo. Samotná kremace probíhá v moderní kremační peci, která je jen menší model kremační pece lidské. Kremace trvá dle váhy zířátka, obvykle kolem 60 - 90 minut. Poté je z pece vyndán popel a je vsypán do chladicích nádob. Po vychladnutí se popel zpracuje v kremulátoru a na konci tohoto procesu je z popela hladký sypký prášek, který se poté vsype do urny.


 • Mám opravdu jistotu, že dostanu popel jenom ze svého zvířátka?

Je pro nás prioritou číslo jedna, abychom vždy zajistili předání veškerého popela mazlíčka jeho majiteli. Zvířecí krematoriu Praha jsou jediní v ČR, kteří používají unikátní systém Garance, díky kterému máme vždy přehled o tom, kde se nachází tělíčko, nebo popel daného mazlíčka a je vyloučena záměna. Každé zvířátko dostane při příjmu unikátní kód, který s ním dále prochází všemi procesy od uložení v chladicím boxu až po vsypání popela do vybrané urny. Navíc je každá kremace nahrávána na kameru a záznam z kremace si ukládáme. Z něj je patrné, o jaké zvířátko se jednalo a že bylo v kremační peci samo. Tento záznam můžete kdykoliv obdržet zdarma na email.


 • Jaký je rozdíl mezi kafilérií a krematoriem?

Rozdíl je v tomto případě obrovský. Kafilérie je asanační podnik, ve kterém se neškodně odstraňují odpady živočišného původu (např: zkažené maso, uhynulá zvířata a nevyužité části zvířat poražených na jatkách). Živočišné odpady jsou rozemlety na menší části a za vysoké teploty a tlaku jsou zpracovány na masokostní moučku a tuk. Tuk je dále čištěn a průmyslově využíván. Masokostní moučka se používá v cementárnách, k výrobě krmiv pro nehospodářská zvířata nebo jako hnojivo. Na rozdíl od toho Krematorium zvířat slouží k etickému a pietnímu rozloučení s milovaným domácím mazlíčkem, který byl po dlouhá léta členem rodiny a naším věrným přítelem a společníkem. Kremace probíhá spálením v moderní kremační peci za velmi vysoké teploty. Zbylý popel se po vychlazení zpracuje v zařízení zvaném kremulátor na jemný prášek, který je vsypán do vybrané urny.

 • Musím si u vás zakoupit nějaký památeční předmět?

Nemusíte. Ke každé kremaci, pokud nechcete jinak, dostanete základní plastovou urničku.


 • Co vše obsahuje cena kremace?

Cena kremace zvířátka zahrnuje odvoz tělíčka do krematoria a následný transport zpět, ekologickou rakev, zpopelnění a základní plastovou urničku.


 • Jak mohu platit?

Máte možnost zaplatit v hotovosti nebo platební kartou v pardubické i hradecké kanceláři.


 • Když vám zvířátko předám, kde bude uloženo?

Záleží na tom, zda si zvířátko předáme v Pardubicích nebo v Hradci Králové. V obou městech pak bude uloženo ve speciálním vaku v chladícím boxu do převozu do krematoria.


 • Kde vám můžu zvířátko předat?

Pokud nemůžete zvířátko dopravit na jednu z našich poboček, můžeme si jej vyzvednout například u vás doma nebo u veterináře. Sazby za přepravu najdete v záložce ,,CENÍK". Snažíme se vycházet co nejvíce vstříc jakýmkoliv vašich požadavkům. Není tak problém domluvit se na případných odchylkách.


 • Jaké potřebuji dokumenty?

Před kremací je nutné doložit, že váš mazlíček před smrtí nikoho nezranil a že byl řádně očkován. Je dobré s sebou přinést očkovací průkaz. Na závěr spolu vyplníme čestné prohlášení. 


 • Kam můžu svého mazlíčka pohřbít?

V této situaci máte 3 varianty. Můžete pohřbít svého kamaráda do země, přenechat tělo u veterináře, které následně putuje do kafilérie nebo můžete vyžít služeb krematoria. Na stránkách idnes.cz naleznete hezký poučný článek, ve kterém se dočtete bližší informace ohledně všech, výše zmiňovaných, možností.


 • Co když si budu chtít přikoupit památeční předmět nebo změnit údaje v kremačním listě?

Do termínu kremace Vašeho zvířátka je možné cokoliv v kremačním listě změnit, ať už se jedná o změnu adresy doručení urny, přepsání data narození zvířátka nebo přikoupení či odebrání památečního předmětu.